«There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer
…»
— Ansel Adams


Stoff og tips for Bilder for macOS 10.14

>> for Bilder brukt med iOS, se iOSHjelp

sist oppdatert: 27.09.18

  gå direkte …
 

Bilder for macOS

nye funksjoner

automatisk søk i bildeinnhold
Minner
Steder album

fra iPhoto til nye Bilder for macOS

fra iPhoto til Bilder

overføre fra iPhoto

hvor ble det av iPhoto?
fortsatt bruke iPhoto?
hva hendte med Hendelser og Prosjekter?


hvor ble det av nøkkelord


visninger

Bilder År/ Samlinger/ Øyeblikk
Minner
Delt
Albumer
Prosjekter
organisere

slette bilder
optimalisert lagring
bildebibliotek
iCloud bildebibliotek
redigere
RAW-bilder i iCloud
utskrift

trykte produkter

     
  nye Bilder funksjoner i macOS
  Bilder for Mac er laget for å ligne mest mulig på Bilder for iOS, så du kjenner deg igjen begge steder.
Med oppgraderingen for macOS High Sierra, og iOS 11, kom en rekke nye funksjoner i Bilder.
Siste Bilder utgave, for Mojave, er ver. 4.0.
De mest synlige nyhetene som kom med High Sierra:
• fast sidepanel er tilbake, i omarbeidet form,
• forbedret filtrering av bildesamlinger,
• forbedrete redigeringsverktøy; Kurver og Selektiv farge,
• åpning for tredjeparts bilderedigering direkte fra Bilder, (Photoshop, Pixlelmator, Affinity),
• et titalls nye Minner-kategorier,
• redigeringsmulighet for Live Photos,
• forbedret Personer-album, oppdatert med iCloud.

 
fast sidepanel
 

Sidepanelet fra iPhoto er omorganisert, og er tilbake for å bli — det kan ikke skjules, som før.
(men de enkelte grupper i listen kan vises eller skjules, ved å føre markøren over gruppenavnet, og valgene Vis eller Skjul vises).

Menylinjen i topp viser nå bare klikkbare knapper ut fra valgt visning, som når f.eks. Bilder er valgt, eller ved redigering av et bilde.

<<  Den lille merkelappen oppe i høyre hjørne på bildene er der for å vise at du har lagt til nøkkelord (og den har fått med seg alle du hadde laget i iPhoto, hvis du har overført biblioteket derfra). Klikk den for å se nøkkelordene.

Sidepanelet er organisert i i fire grupper, og er i hovedsak der du nå navigerer:

Bibliotek: med linker til alle bilder, minner, favoritter, personer, steder, importerte bilder (alt du noengang har importert), og nylig slettede.

Delt: med iCloud aktivitet, og egne delte albumer.

Albumer: er delt i to mapper; Medietyper (videoer, panorabilder osv.), og Mine albumer, med ale du selv har laget.

Prosjekter: alt du lager av bøker, slideshows, kort osv.

 

  automatisk søk i bildebiblioteket  
 

<<  start å skrive et søkeord, og søkefeltet spisser treffene etterhvert som du skriver.

kategorier: Bilder bruker automatiske maskinlæring-algoritmer for kontinuerlig å skanne alt innhold i alle bildene dine, og samler disse i kategorier, som du kan søke på.

Skriv f.eks. hest, eller Paris, og ved å velge kategori, får du opp alle bildene som inneholder hest i en eller annen form, også dem du har glemt du hadde….Velg Album fra trefflisten, og du kan velge videre til Vis som Minne.

 

  Bibliotek
 

Hovedvalgene for visning av bilder i ditt Bibliotek, er å se dem sortert på Bilder, År, Samlinger og Øyeblikk.

For å se de forskjellige visningene, velg Bilder > Vis > Bibliotek, og ønsket visning fra pop-up i menylinjen.

I øvre høyre hjørne av Bilder vinduet vises i tekst hvor mange bilder som er markert, med et minibilde som kan dras ut på skrivebordet som en samling, til f.eks. et album.

Under teksten en pulldown (Viser: Alle bilder) for filtrering av valg for visning .


     
 
Bilder
 

Snarvei: Cmd-1

Bilder visningen er vanligvis det første som kommer opp når du åpner Bilder. Som standard vises alt du har lagret av bilder, sortert på dato, dag-for-dag, «siden tidenes morgen».

Det kan virke litt overveldende (kanskje flere enn du trodde!), så de andre visningsvalgene gjør det enklere å finne visuelt frem i mengden. Selvfølgelig har du alle mulige søkemuligheter, men ingenting er som «å bla gjennom» visuelt. Vi husker bedre det vi ser! — og ofte er det overraskende hva som dukker opp; sjekk Minner-visningen!     
 
År
 Snarvei: Cmd-4

Oversiktlig, over hva du har liggende for siste år, og år tilbake. Selv så komprimert, får du et inntrykk. Trenger du en rask sjekk: >> trykk og hold på mus eller styreflate, og før over rekkene, og de enkelte bilder popper opp fortløpende som miniatyrer.

Mens du fortsatt holder knappen inne, dra videre bortover, og bildene under åpnes tilsvarende, fortløpende. Slipp opp knappen over et bilde, og det åpnes i full visning.

NB: virker også i Samlinger.

     
 
Samlinger
 

Snarvei: Cmd-3

Samlinger-visningen er litt som gamle Hendelser i iPhoto, den viser bilder tatt på samme sted, f.eks. Paristuren, eller fjellturen.
Bildene vises sortert for hver dag, med dato, årstall, og navn på stedet, eller stedene.

>> Du kan finne bilder tatt på et spesielt sted ved å klikke stedsnavnet som vises i tittelen til samlingen. Det tar deg til et minne av bildene du har tatt på stedet.
     
 
Øyeblikk
 

Snarvei: Cmd-2


 

 


Øyeblikk viser bilder og videoer som er tatt på samme tid og samme sted.

 

     
 
Minner
 

Bilder skanner automatisk og kontunuerlig alt innhold i bildene du har, og legger til, i bildebibliotekene dine og presenterer dem i automatisk genererte samlinger når du åpner Minner.

Samlingene lages ut fra forskjellige kriterier (samme datoer, steder, type osv.), og vises i en liste med hovedbilder, med navn på innhold og dato. Har du valgt et album som har bilder tatt over tid, så vises disse sortert på tid, med tidsintervallet vist på tittelen, med start- og sluttdato.

Rull i listen for å velge Minne.
Minnevisningen kan ikke redigeres, den er «ferdigtygget» av Bilder, men du kan merke det som et Favorittminne, (fra menylinjen > Bilde > Legg til Favorittminner, eller klikk bare punktum). Slett et minne med Returknapp (NB: bildene beholdes!).Hvert minne starter med et stort toppbilde og en tekst som beskriver Minnet. Toppbildet vises som en bildeserie (i iOS er dette en video som kan redigeres). Under hovedbildet vises en mosaikk av enkeltbildene i minnet.
Klikk Vis mer for en oversikt over alle bildene i minnet.
De enkelte bildene nedenfor er alle klikkbare. De kan åpnes, snus, redigeres, og legges på plass igjen.

Du kan også skape dine egne Minner, vise Minner som lysbilder, og dele dem med venner og familie.

For å vise som Minner fra et Album:
• Klikk på et av Mine albumer i sidepanelet,
• Klikk på Vis som minne(blå tekst),
og valgte bilder vises, med det øverste som Bildeserie.

• Rull helt ned og klikk Legg til i Minner for å arkivere i Minner.
Du får samme Minner på alle enhetene dine ved å aktivere iCloud-bildebibliotek.

>>
for iOS: Minner kan du også se på iPhone, iPad (egen knapp nederst i Bilder-app vinduet) og på Apple TV.
Bilder-appen lager automatisk en film for hvert minne på iOS enheter. Sjekk feriebildene på iPhone/ iPad før du sender Minnet til venner og kjente…med musikk.


 

<<  Klikk et bilde på kartet for å åpne Kart, som viser plassering (Sted) , og valg for å se bilder tatt i nærheten.

Rull nedoveri minnet for å se et kartutsnitt som viser hvor bildene ble tatt (hvis kameraet ditt registrerer slikt, iPhone/iPad gjør det selvfølgelg).

Andre relaterte minner vises nederst.

     
 
Steder
  <<  se hele bildebiblioteket ditt, organisert etter hvor de ble tatt, vist på kart.

Søk med bilder: åpne Steder i sidepanelet.
Kartet viser miniatyrbilder på steder du har tatt bilder, med et blått merke med antall bilder tatt på hvert sted.
Klikk et miniatyrbilde for å åpne opp for å se alle bildene tatt på stedet.

Kartvisningen kan zoomes, og forskyves, som i Kart-appen.
<< zoom: bruk kartets zoomknapper for å zoome inn på kartet over et miniatyrbilde på oversikten, og bildet splittes opp til flere og flere bilder etterhvert som du zoomer.
Motsatt vei, zoom ut, og bildene samles til et hovedbilde igjen


     
 

<< Søk på sted:
start å skrive et navn på by, sted osv.,, i søkefeltet, og søkefeltet spisser treffene etterhvert som du skriver. Det viser også om det er et album eller et minne, og antall bilder på hvert forslag. Klikk ønsket treff for å åpne.

>> legge til Geodata: i macOS kan du legge til søkbare geodata på bilder tatt med eldre kameraer som ikke legger dette til automatisk (på iPhone/ iPad gjøres dette automatisk), eller skannede bilder.

• På valgt bilde, klikk Cmd-I for å åpne Info vinduet.
• Klikk Tilordne sted.
• skriv inn bynavn, eller hva du har av adresse, og du får opp en liste med stedsforslag,
• Velg et, og en rød knappenål markerer stede, på et kartutsnittt.
Klikk og hold denne for å flytte på kartet, og bruk eventuelt zoomknappene.
     
  Delt
  << Viser oversikt over bilder og videoer du har delt med andre, og andre Bilder-brukere har delt med deg. Med iCloud-bildedeling*) kan du dele bilder og videoer med bare de personene du velger, og du kan la dem legge til egne bilder, videoer og kommentarer.
Opprett et delt album som viser bilder du velger. Inviter opp til 100 av favorittpersonene dine til å delta, kommentere og til og med legge til egne bilder. Deretter kan du administrere det delte albumet og permanent lagre bilder som vennene dine legger til.

*) krever oppdatering til nyeste versjoner av iOS, macOS og tvOS; og konfigurering av iCloud på alle enhetene dine.
     
  Albumer  
  << Bilder og videoer kan legges til så mange album du vil, uten at de dupliseres eller krever mer lagringsplass.

I øverste rekke vises de innebygde, automatisk genererte faste albumer: Alle bilder, Favoritter, Personer, Steder, Videoer, Siste import, Panoramabilder, Tidsforløpbilder, Bildesekvenser, Skjermbilder og Nylig slettet.

Nedenfor vises alle dem du selv lager: Mine albumer.

Bruk zoom-skyveren i menylinjen for å justere størrelsen på miniaryrbildene.
       
  << For en rask oversikt over bildene i et album i en mappe, uten å måtte åpne den; før markøren over miniatyrbildet som representerer albumet.

Kontrollklikk et albumnavn for å velge å starte en bildeserie, opprette bøker osv., duplisere. eller bare slette.


<< For å velge nytt forsidebilde for et album, må du nå først åpne albumet, så velge bilde, deretter kontrollklikke og velge «Angi hovedbilde».
     
  Prosjekter  
  << Mine prosjekter viser miniatyrbilder av alle lysbildeserie–, bok–, kalender– og kortprosjekter du har laget. Justér visningsstørrelse med skyveren.

Åpne i listen for å se alle, og åpne de enkelte.
>> Hvis du har overført fra iPhoto: dine forskjellige prosjekter fra iPhoto dukker opp under Prosjekter valget, og med bildene hentet opp som før. Det gjelder både printprosjekter og lysbildeserier.

>> Til å begynne med vil du se noen prosjekter vist som grå flater med et iCloud ikon i hjørnet: klikk, og bilder og designvalg lastes ned fra iCloud (forutsetter at du har aktivert iCloud bildebibliotek).
     
  fra iPhoto til Bilder …
  iPhoto gikk ut, Bilder kom inn…
(for gamle iPhoto-brukere)
Med oppgraderingen 10.10.3 for Yosemite, ble iPhoto automatisk erstattet med nye Bilder, og iPhoto ikonet fjernet fra docken, og erstattet med ikonet til nye Bilder — klikker du det, starter du en nokså enkel overføringsprosess til Bilder.

Gamle iPhoto-brukere vil kjenne seg igjen, særlig hvis du har begynt å bruke Bilder på iPhone med iOS (som var først ute med Bilder). Men ikke alt er som før…og hva skjedde med iPhoto?

 
  hvor ble det av iPhoto?
støttes ikke lenger, f.o.m. OS X Yosemite / iOS 8


>> iPhoto er fortsatt på Macen din, ligger ikke lenger i docken, men finnes stadig i Programmer mappen, og kan brukes som før, men støttes ikke lenger av Apple.

>> iPhoto for iOS derimot er fjernet helt: klikker du det ikonet på iPhone eller iPad, får du beskjed om å overføre, og at bilder og bildejusteringer vil bli bevart i Bilder.
Men Apple sier ikke noe om at ingen av dine fotodagbøker, nettdagbøker og lysbildeserier vil overleve overføringenfør du har startet overføringen.


 

    kan jeg fortsatt bruke iPhoto?… iPhoto kan åpnes og jobbes med, som før, men ingen av endringene du gjør vil vises i Bilder. Det inkluderer redigering av bilder og nye bilder som legges til.
Har du holdt på med iPhoto en stund, og produsert både bøker, kalendere, lysbildeserier m.m., så ligger alle der som før, og kan både jobbes med, og bestilles utskrifter av.

>> I prinsippet har du nå to bilderedigeringsprogrammer på Mac-en, som begge bruker de samme master originalbildene, — og du kan legge ikonet ned i docken igjen hvis du vil… :-)     
 
overføre bilder fra iPhoto…
  hvor mye plass trenger jeg…… Når du overfører et bildebibliotek til Bilder, så lager Bilder appen en ny bibliotekstruktur, men dupliserer ikke bildene dine.
Bilder sparer harddiskplass ved å hardlinke (aliaser) til master originalene.
Det nye Bilder biblioteket referer slik til de samme master originalene som ditt gamle iPhoto bibliotek, og bildene dine blir ikke duplisert, så du trenger ikke mer plass.
(men går du for iCloud bildebibliotek, begynner taksametret fort å gå…).
Hvis du nå stusser over å se to bildebiblioteker vist på harddisken, begge med omtrent samme lagringsvolum, så er det bare Bilder biblioteket som har de virkelige bildene. Selv om du derfor nå i prinsippet kunne slette iPhoto biblioteket, er det ingen spesiell grunn til å gjøre det, siden det ikke tar opp mer plass enn før. Behold det derfor foreløpig, i tilfelle du vil tilbake og sjekke noe som du ikke finner igjen i Bilder.

   

    kan jeg importere flere bildebibliotek…… Akkurat som i iPhoto støtter Bilder åpning av, og arbeide med, flere bildebiblioteker. Du kan lage flere bildebiblioteker, f.eks. for å holde jobbting separat fra familieting, og velge mellom disse ved å holde Tilvalg inne når du åpner Bilder.
Men det er bare Bilder-biliotek som er Systembildebibliotek, og som synkroniserer mot iCloud.

 

  hva hendte med mine Hendelser og Prosjekter? De ble alle konvertert til Albumer (og mapper med Albumer).
Du har ikke mistet noe, men Hendelser som et arkiveringsvalg er forsvunnet.
Du finner dine gamle iPhoto Hendelser i albumet iPhoto-hendelser under Mine albumer.

Eller tilsvarende i sidepanelet under Albumer (se punkt nedenfor).

   

       
   

    hva med Min Bildestrøm? Ingen forandring her, den kan fortsatt laste opp de siste 1000 bildene til skyen, og fortsatt gratis. Hvis du har aktivert iCloud bildebibliotek vil du ikke merke noen forskjell, og du kan glemme den.

 

  hvor ble det av nøkkelord og stjerner? Nøkkelordene du la til i iPhoto har fulgt med, og kan søkes på, nå fra standard Spotlight søkefelt, i menylinjen.

Stjernene har forsvunnet som markering; nå kan du bare markere som favoritt eller ikke, markert med et hjerte.
Du kan fortsatt søke på stjernene du ga i iPhoto, de er blitt til søkbare nøkkelord i Bilder. For å finne stjernemarkerte bilder, søk på 5 stjerner, 4 stjerner osv., i søkefeltet.
   

    lurt å rydde litt først… Et tips, før du klikker Bilder: rydd i ditt gamle iPhotobibliotek.
Har du holdt på med iCloud, Min bildestrøm osv. en stund, har du antageligvis en respektabel mengde dubletter liggende (hvis du ikke har vært flik til å fjerne fra Bildestrøm).

Så kjør et duplikatfjerningsprogram. Gemini fra MacPaw (de samme som lager CleanMyMac) er god på dette. Som med CleanMyMac får du hele tiden kontrollspørsmål før noe fjernes endelig, og for sikkerhets skyld legges fjernede duplikater i papirkurven til iPhoto, så du har mulighet til å ombestemme deg.
     
  iCloud bildebibliotek
  hva er iCloud bildebibliotek?

Når du gjør endringer på Macen, for eksempel redigerer et bilde, markerer en favoritt eller legger til noe i et album, vil alt du foretar deg bli overført til iPhone, iPad og iCloud.com. Helt automatisk. Det går den andre veien også – alt du endrer på iOS-enhetene dine, endres også på Macen din.

iCloud-bildebiblioteket gjør at du kan utnytte plassen på enhetene dine best mulig. Når du velger «Optimaliser Mac-lagring», lagres alle bildene og videoene i full oppløsning i iCloud i det opprinnelige formatet, samtidig som det arkiveres en mer plassbesparende versjon på hver enhet. Når du redigerer noe, lastes det opprinnelige bildet ned automatisk. Du får 5 GB gratis lagringsplass i iCloud – og etter hvert som biblioteket ditt vokser, kan du bestille lagringsplass på opptil 1 TB.

   

  hvordan setter jeg opp iCloud bildebibliotek? Du trenger en Apple ID, og nok plass i iCloud til alle bildene og videoene dine, i fullformat.
For OS X, gå til Systemvalg > iCloud > Bilder > Valg…, og kryss av for iCloud-bildebibliotek.
For iOS 8, gå til Innstillinger > iCloud > Bilder, og slå på.

Bilder sjekker om du har nok plass i iCloud, eller om du trenger å bestille mer med én gang. Hvis du ikke har nok plass, får du tilbud om å bestille og abonnere mer, i forskjellige alternativer for månedlig betaling *).
Selve opplastingen starter så snart du er på Internet med Wi-Fi, og tiden det tar vil avhenge av hvilken hastighet du har på nettet, og selvfølgelig hvor mange bilder. Det kan ta tid, gjerne flere døgn, hvis du har noen tusen bilder — og vel å merke:
Viktig: Bilder laster nå opp automatisk absolutt alt du har, og får, av bilder, videoer, osv.. Er alt like viktig? Overalt, hele tiden?
Se nedenfor, om alternativer.
   

  hvilket bildebibliotek er iClouds? Har du lagt opp til flere bildebibliotek, er det lett å gå surr. Bilder legger derfor til betegnelsen Systembildebibliotek etter det biblioteket som er det som kommuniserer med iCloud.
Hvis det biblioteket du åpnet sist ikke er systembiblioteket, står det Sist åpnet bak navnet.
Klikk et hvilket som helst bibliotek for å se hvor det ligger i filrekken nede under listen.
   

  stopp Bilder fra å laste opp alt…

*) Hvis du har et stort bldebibliotek, kan automatisk opplasting fort fylle all iCloud-plassen din, og gjerne kreve at du betaler for mer plass.
Hvis du ikke har lyst til å betale for mer plass i iCloud for alt mulig unødvendig du har liggende (eller bilder du gjerne ikke vil ha overalt tilgjengelig), så gå til Bilder >
Valg > Generelt > Importering, og kryss vekk Kopier objekter til Bilder-biblioteket.
Da vil kun objekter som kopieres til biblioteket, bli lastet opp til iCloud-bildebiblioteket. Plass, penger spart…og full kontroll.

   

    hva er forskjellen på Min Bildestrøm og iCloud bildebibliotek? Først om fremst det at iCloud bildebibliotek lagrer alle bildene du har, inklusiv personlig video, uten begrensninger (men tar seg betalt hvis du trenger mer plass, — som du vil merke, etterhvert).
Min bildestrøm fortsetter som før, men lagrer bare de siste 1000 bildene dine (eller dem fra de siste 30 dagene), og laster ikke opp video, og synkroniserer ikke video.

  lagring
    hva er «optimalisert lagring»?

krysser du av for dette, lagres bilder og videoer i full oppløsning i iCloud, mens du får tilgjengelig lavoppløsnings bilder tilpasset dine enkelte enheter.
Apple holder rede på hva du har av ledig plass, både i iCloud og på Macen, og styrer fordelingen for deg. De mest brukte filene legges i fullformat på maskinen, hvis det er plass. Din iPhone eller iPad trenger for eksempel ikke å ha bildene tilgjengelige i RAW format.
Trenger du noe i bedre oppløsning, klikker du iCloud ikonet, og får det nedlastet i fullformat.

      Klikk Administrer-knappen i Om denne maskinen (Apple-menyen), for å se anbefalinger for optimalisering av lagringsplass.

   

    hvordan ser jeg om et bilde er lagret lokalt eller ikke? Samme som i iTunes: filer som ikke er lagret på enheten din vises med et lite iCloud-ikon i hjørnet. Klikk det, for å hente ned.
       
   

    hva med backup?

Når du har aktivert iCloud bildebibliotek, har du en sikker backup i iCloud med Apple’s Cloudkit opplegg.
Skulle noe ugreit skje hos deg, harddisk crash, iPhone droppet i elven, iPad overkjørt, så har du fortsatt alle bildene tilgjengelig for nedlasting når ting er oppe og går igjen.

>> iCloud er avhengig av Internett forbindelse, og hvor stabil og sikker er din forbindelse?
Så en egen backup løsning er alltid lurt. Du kan alltid hente ned bildene fra iCloudi full oppløsnig til egen maskin og lagre dem enten som et separat bibliotek, og eventuelt også lagre dem på en separat harddisk, som du oppbevarer et annet sted, hvis du vil være dobbelt sikker.

 

 

Nylig slettet
album dukker opp første gang du sletter noe, og forsvinner igjen når det er tomt.
sletting av bilder, permanent
har du vært litt for rask med å sende det til papirkurven, har du nå angrefrist…

Før, i iPhoto, ble du bedt om å huske på at iPhoto hadde en egen papirkurv, og at du måtte huske å gå der for å slette bildene skikkelig. Nå i Bilder, er dette anderledes.

Når du sletter bilder og videoer (marker og Retur-knapp) plasseres de i et Nylig slettet-album, som da dukker opp i sidepanelet. Der de blir værende i opptil 40 dager, før de slettes permanent. Antall dager før sletting vises for bilder og videoer.

Så kan du enten la det skure, og la Apple slette alt permanent når tidsperioden utløper,— eller slette dem med én gang:
>> åpne Nylig slettet-albumet, og velg enten Slett alle-knapp i menylinjen, eller hvis du bare vil slette noen, marker (blå prikk) dem du vil slette, og kontrollklikk for Slett valg, eller velg Slett-knapp fra menylinjen.
Til venstre for denne har du Gjenopprett-knapp, som ordner ting tilbake igjen.
Hvis iCloud-bildebibliotek er slått på, kan du gjenopprette bilder og videoer fra iCloud innenfor tidsperioden før de fjernes fra iCloud og Macen. Hvis du ikke bruker iCloud-bildebibliotek, fjernes de slettede bildene kun fra Macen.


     
  redigere  
  redigere med tredjeparts verktøy…

Tredjeparts tillegg (extensions) kan utvide mulighetene du har for redigering i Bilder, og ikke bare for å få RAW mulighet.
Spesielt for Bilder er at Apple ikke har lagt inn f.eks. RAW som valg i det innebygde kameraet, men har latt tillegg være åpent for tredjeparts utviklere, som Pixelmator, Affinity Photo og RAW Power.

Du kan bruke redigeringer fra flere tillegg på et bilde, eller bruke kombinasjoner av tillegg sammen med redigeringsverktøyene i Bilder.
Fotoapper med slik tilleggsfunksjon for Bilder finner du på App Store.

   

<< Full liste over hva du har, og legger inn, vises i Tillegg-panel (Systemvalg > Tillegg).

Se mer på macbasics.wordpress.com


>> Les mer om hvordan du redigerer med tredjeparts apper og tillegg i Bilder hos Apple Support her

 
 
  RAW-bilder i iCloud bildebibliotek Hvis bildebiblioteket inneholder bilder i RAW-format, kan du vise og redigere dem på Macen.
   
  • Hvis du har valget Last ned originaler til denne maskinen slått på i Bilder (Bilder > Valg > iCloud > Last ned originaler til denne maskinen), vil du alltid ha RAW-filene dine i Bilder på Mac-maskinen.
  • Hvis du har valget Optimaliser Mac-lagring slått på, vil RAW-filene være lagret i iCloud-bildebiblioteket. Bilder sparer diskplass på Mac-maskinen ved å vise optimaliserte JPEG-versjoner av RAW-bildene. Hvis du redigerer et optimalisert bilde på Mac-maskinen, vil Bilder laste ned RAW-filen til det bildet.
  • Når Bilder laster ned et RAW-bilde fra iCloud-bildebiblioteket, oppretter appen en ny JPEG i full størrelse for optimal visning på Mac-maskinen. RAW-filen og den innebygde JPEG-filen som allerede er lagret i iCloud, vil ikke bli erstattet. iOS-enheter vil vise den innebygde JPEG-filen.


    >> fra Apple Support, les mer her


  utskrift    
    kan jeg fortsatt få produsert papirkopier, bøker osv.?

Ja, men ikke helt som før. Fra og med september 2018, og Mojave, slutter Apple med selv å stå for design og produksjon, og overlater dette til tredjeparts produsenter.

 
  trykte produkter >> Design og bestilling av egne trykte produkter med dine bilder kan fortsatt gjøres gjennom Bilder fra og med Mojave hvis du har installert et tredjeparts prosjekttillegg fra produsent hentet fra App Store. Bestilling og priser må gjøres gjennom tredjepart, og ikke lenger din Apple ID konto.

>> Les mer om hvordan du redigerer med tredjeparts apper og tillegg i Bilder hos Apple Support her


>> Åpner du gamle prosjekter i Bilder, blir du nå først henvist til App Store for å hente et tredjeparts tillegg (extensions). Så fortsetter du med tredjepart tillegget.