«There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer
…»
— Ansel Adamsunder oppdatering for macOS Monterey

nytt i Catalina og Monterey er vist med ikon under aktuelle punkter.
sist oppdatert
27.11.21

>> for Bilder brukt med iOS, se iOSHjelp


  gå direkte …
 


Sidepanelet
automatisk søk
Bibliotek

Delt
visninger

Bilder

• År
Måneder
Dager
Alle bilder

Minner
Steder
Albumer
Prosjekter
organisere

slette bilder
optimalisert lagring
bildebibliotek
iCloud bildebibliotek
redigere
RAW-bilder i iCloud
utskrift

trykte produkter

automatisk søk i bildeinnhold

 
   
  slutt for iPhoto i macOS Catalina…


for gamle Macbrukere; med Catalina er toget gått:
iPhoto vil ikke åpne i macOS Catalina
.

Hvis du oppgraderer til Catalina eller senere Montereypå en Mac hvor du har brukt iPhoto, så får du «kan-ikke-åpne» merket over ikonet i programmerlisten i Monterey.…

>> Hvor det ble av bildene dine, prosjektene dine osv. i iPhoto?
Se Fra iPhoto til Bilder


       
  nye funksjoner i macOS siden High Sierra
    hvis du ikke har oppdatert Bilder på en stund >>
De mest synlige nyhetene som kom med High Sierra:
• sidepanelet fra iPhoto omorganisert, er tilbake for å bli — det kan ikke skjules, som før,
• forbedret filtrering av bildesamlinger,
• forbedrete redigeringsverktøy; Kurver og Selektiv farge,
• åpning for tredjeparts bilderedigering direkte fra Bilder, (Photoshop, Pixlelmator, Affinity),
• et titalls nye Minner-kategorier,
• redigeringsmulighet for Live Photos,
• forbedret Personer-album, oppdatert med iCloud.

  ny organisering i Catalina 10.15    
  Bilder for Mac er laget for å ligne mest mulig på Bilder for iOS, og omvendt, så du kjenner deg igjen begge steder.

Siste Bilder utgave, for macOS Monterey, er ver. 7.0

Med oppgraderingen for macOS Catalina, og iOS 13, kom en rekke nye funksjoner i Bilder.
De mest synlige nyhetene:

• nye visninger: Dag, Måneder, År, Alle bilder
• autovisning av Live Bilder og video, mens du scroller
• større forhåndsvisning av bilder
• bruk av kunstig intelligens (AI)
automatiske maskinlæring-algoritmer som kontinuerlig skanner alt innhold i alle bildene dine, som når og hvor tatt, type innhold, hvem som er på bildene (ut fra hvem du har lagt i Personer), og bestemmer hvordan de skal vises. Størrelse, hva som gis mest plass, osv.


 
menylinjen  
 >> Menylinjen i topp viser nå bare klikkbare knapper ut fra valgt visning:

• Bilder: visningsvalg som mosaikk miniatyrer,eller fullt størrelsesforhold, justering størrelse, pulldown for visningsvalg, Søk, Dele.

• Minner:
Velg Minner eller favorittminner, Søk, Dele. favoritter.

• Favoritter:
antall, typer,

• Steder:
Kart, Satellitt, Rutenett,

• Redigering: av et bilde (Rediger/ Autoforbedre osv.)

 

 
sidepanel
 

Sidepanelet er organisert i i fire grupper, og er i hovedsak der du nå navigerer.

Velg visning med pulldown midt på menylinjen.

Bibliotek: med linker til alle bilder, minner, favoritter, personer, steder, importerte bilder (alt du noengang har importert), og nylig slettede.
Delt: med iCloud aktivitet, og egne delte albumer.
Albumer: er delt i to mapper; Medietyper (videoer, panorabilder osv.), og Mine albumer, med alle du selv har laget.
Prosjekter: alt du lager av bøker, slideshows, kort osv.

 

 
automatisk søk i bildebiblioteket
 

<<  start å skrive et søkeord, og søkefeltet spisser treffene etterhvert som du skriver.

kategorier: Bilder bruker automatiske maskinlæring-algoritmer for kontinuerlig å skanne alt innhold i alle bildene dine, og samler disse i kategorier, som du kan søke på.

Skriv f.eks. hest, eller Paris, og ved å velge kategori, får du opp alle bildene som inneholder hest i en eller annen form, også dem du har glemt du hadde….Velg Album fra trefflisten, og du kan velge videre til Vis som Minne.

 

     
  Bibliotek
 

Hovedvalgene for visning av bilder i ditt Bibliotek, er å se dem sortert på Bilder, Minner, Favoritter, Personer, Steder, Nylige, Importertog Nylig slettet.
>> de enkelte grupper i listen kan vises eller skjules, ved å føre markøren over gruppenavnet, og valgene Vis eller Skjul vises.

For å se de forskjellige visningene, velg Bilder > Vis > Bibliotek, og ønsket visning fra pop-up i menylinjen.

Til høyre på oversikten en pulldown (høyre bilde her, viser: filtrert for video og favoritter) for filtrering av valg for visning.


     
 
Bilder
 

 


Bilder visningen er vanligvis det første som kommer opp når du åpner Bilder.
Som standard vises alt du har lagret av bilder, sortert på dato, dag-for-dag, «siden tidenes morgen».

Det kan virke litt overveldende (kanskje flere enn du trodde!), så de andre visningsvalgene gjør det enklere å finne visuelt frem i mengden. Selvfølgelig har du alle mulige søkemuligheter, men ingenting er som «å bla gjennom» visuelt. Vi husker bedre det vi ser! — og ofte er det overraskende hva som dukker opp; sjekk Minner-visningen!

>> Velg visningsvalg fra pulldown-menyen: År, Måneder, Dager, Alle bilder.     
 
År
 
Ny oversikt over alle bildene du har tatt gjennom et år, alt ligger bak et frontbilde med årstall.
>> Dobbeltklikk, og få opp Månedsvisning for året.

Dobbeltklikk første bilde her, og se alle bildene i denne måneden.

 
     
 
Måneder
 

 Måneder-visningen viser utvalgte bilder som "forsidebilde" fra steder og datoer.
Klikk bildet for å få opp alle bildene tatt i denne måned.
Bildene vises sortert for hver dag, med dato, årstall, og navn på stedet, eller stedene.

>> Du kan finne bilder tatt på et spesielt sted ved å klikke stedsnavnet som vises i tittelen til samlingen. Det tar deg til et minne av bildene du har tatt på stedet.
     
 
Dager
 
 

 


Dager viser bilder og videoer som er tatt på samme tid og samme sted.Utvalget av bilder, og hvordan de presenteres på skjermen, styres av AI, det vil si kunstig intelligens, automatiske maskinlæring-algoritmer som kontinuerlig skanner alt innhold i alle bildene dine, og bestemmer hvordan de skal vises. Størrelse, hva som gis mest plass, osv.

 

     
 
Alle bilder  
 

Alle bilder viser absolutt alle bilder du har tatt, alle du husker, og veldig mange du ikke husker.
Skift mellom visning med eller uten bildetekst ved å klikke det llle ikonet oppe i venstre hjørne som dukker opp i denne visningen (se pil).


<<  Det er to visningsvalg: med og uten bildetekst.

<< Den lille hvite merkelappen oppe i høyre hjørne på bildene er der for å vise at du har lagt til nøkkelord (og den har fått med seg alle du hadde laget i iPhoto, hvis du har overført biblioteket derfra).
Klikk merkelappen for å se nøkkelordene.
 

 
 

<<  Bruk skyveren på menylinjen til å forstørre/forminske bildene.
Helt minimert vises alle årene som en mosaikk, med årstallene markert.
Skru opp litt, og valgt år vises i måneder bilder.

     
  Minner  
 

Bilder skanner automatisk og kontunuerlig alt innhold i bildene du har, og legger til, i bildebibliotekene dine og presenterer dem i automatisk genererte samlinger når du åpner Minner.

Samlingene lages ut fra forskjellige kriterier (samme datoer, steder, type osv.), og vises i en liste med hovedbilder, med navn på innhold og dato. Har du valgt et album som har bilder tatt over tid, så vises disse sortert på tid, med tidsintervallet vist på tittelen, med start- og sluttdato.

Rull i listen for å velge Minne.
Minnevisningen kan ikke redigeres, den er «ferdigtygget» av Bilder, men du kan merke det som et Favorittminne, (fra menylinjen > Bilde > Legg til Favorittminner, eller klikk bare punktum). Slett et minne med Returknapp (NB: bildene beholdes!).Hvert minne starter med et stort toppbilde og en tekst som beskriver Minnet. Toppbildet vises som en bildeserie (i iOS er dette en video som kan redigeres). Under hovedbildet vises en mosaikk av enkeltbildene i minnet.
Klikk Vis mer for en oversikt over alle bildene i minnet.
>> De enkelte bildene nedenfor er alle klikkbare. De kan åpnes, snus, redigeres, og legges på plass igjen.

>> Lag din egen liten lysbildevisning av alle bildene, ved å klikke pilsymbolet oppe i høyre hjørne. Musikkvalget kan redigeres - i noen grad! - ved å klikke tannhjulet og velge fra en pulldown meny. Avslutt seansen ved å klikke returpil.

Du kan også skape dine egne Minner, vise Minner som lysbilder, og dele dem med venner og familie.

For å vise som Minner fra et Album:
• Klikk på et av Mine albumer i sidepanelet,
• Klikk på Vis som minne(blå tekst),
og valgte bilder vises, med det øverste som Bildeserie.

• Rull helt ned og klikk Legg til i Minner for å arkivere i Minner.
Du får samme Minner på alle enhetene dine ved å aktivere iCloud-bildebibliotek.

>>
for iOS: Minner kan du også se på iPhone, iPad (egen knapp nederst i Bilder-app vinduet) og på Apple TV.
Bilder-appen lager automatisk en film for hvert minne på iOS enheter. Sjekk feriebildene på iPhone/ iPad før du sender Minnet til venner og kjente…med musikk.


 
Kart  
       
 


Rull nedoveri minnet for å se et kartutsnitt som viser hvor bildene ble tatt (hvis kameraet ditt registrerer slikt, iPhone/iPad gjør det selvfølgelg).
<<  Klikk et bilde på kartet for å åpne Kart, som viser plassering (Sted) , og valg for å se bilder tatt i nærheten.

 

Andre relaterte minner vises nederst.

     
  Steder  
  <<  se hele bildebiblioteket ditt, organisert etter hvor de ble tatt, vist på kart.

Søk med bilder: åpne Steder i sidepanelet.
Kartet viser miniatyrbilder på steder du har tatt bilder, med et blått merke med antall bilder tatt på hvert sted.
Klikk et miniatyrbilde for å åpne opp for å se alle bildene tatt på stedet.

Kartvisningen kan zoomes, og forskyves, som i Kart-appen.
<< zoom: bruk kartets zoomknapper for å zoome inn på kartet over et miniatyrbilde på oversikten, og bildet splittes opp til flere og flere bilder etterhvert som du zoomer.
Motsatt vei, zoom ut, og bildene samles til et hovedbilde igjen


 
 
 

<< Søk på sted:
start å skrive et navn på by, sted osv.,, i søkefeltet, og søkefeltet spisser treffene etterhvert som du skriver. Det viser også om det er et album eller et minne, og antall bilder på hvert forslag. Klikk ønsket treff for å åpne.

>> legge til Geodata: i macOS kan du legge til søkbare geodata på bilder tatt med eldre kameraer som ikke legger dette til automatisk (på iPhone/ iPad gjøres dette automatisk), eller skannede bilder.

• På valgt bilde, klikk Cmd-I for å åpne Info vinduet.
• Klikk Tilordne sted.
• skriv inn bynavn, eller hva du har av adresse, og du får opp en liste med stedsforslag,
• Velg et, og en rød knappenål markerer stede, på et kartutsnittt.
Klikk og hold denne for å flytte på kartet, og bruk eventuelt zoomknappene.
     
  Delt
  << Viser oversikt over bilder og videoer du har delt med andre, og andre Bilder-brukere har delt med deg. Med iCloud-bildedeling*) kan du dele bilder og videoer med bare de personene du velger, og du kan la dem legge til egne bilder, videoer og kommentarer.
Opprett et delt album som viser bilder du velger. Inviter opp til 100 av favorittpersonene dine til å delta, kommentere og til og med legge til egne bilder. Deretter kan du administrere det delte albumet og permanent lagre bilder som vennene dine legger til.

*) krever oppdatering til nyeste versjoner av iOS, macOS og tvOS; og konfigurering av iCloud på alle enhetene dine.
     
  Albumer  
  << Bilder og videoer kan legges til så mange album du vil, uten at de dupliseres eller krever mer lagringsplass.

I øverste rekke vises de innebygde, automatisk genererte faste albumer: Alle bilder, Favoritter, Personer, Steder, Videoer, Siste import, Panoramabilder, Tidsforløpbilder, Bildesekvenser, Skjermbilder og Nylig slettet.

Nedenfor vises alle dem du selv lager: Mine albumer.

Bruk zoom-skyveren i menylinjen for å justere størrelsen på miniaryrbildene.
 
 
  << For en rask oversikt over bildene i et album i en mappe, uten å måtte åpne den; før markøren over miniatyrbildet som representerer albumet.

Kontrollklikk et albumnavn for å velge å starte en bildeserie, opprette bøker osv., duplisere. eller bare slette.


<< For å velge nytt forsidebilde for et album, må du nå først åpne albumet, så velge bilde, deretter kontrollklikke og velge «Bruk som hovedbilde».
     
  Prosjekter
 

Velg Mine prosjekter i sidefeltet for å se miniatyrbilder av alle lysbildeserie–, bok–, kalender– og kortprosjekter du har laget.
Justér visningsstørrelse med skyveren.

>> Hvis du har overført fra iPhoto dukker dine forskjellige prosjekter fra iPhoto opp under Prosjekter valget, og med bildene hentet opp som før. Det gjelder både printprosjekter og lysbildeserier.
Har du valgt f.eks. Mimeo Photos som tredjeparts produsent, åpner prosjektene i Mimeo, og oppdateres automatisk til Catalina. Hvis noen bilder ikke følger med, får du beskjed, og kan sjekke i Bilder.

>> Til å begynne med vil du se noen prosjekter vist som grå flater med et iCloud ikon i hjørnet: klikk, og bilder og designvalg lastes ned fra iCloud (forutsetter at du har aktivert iCloud bildebibliotek).

     
  fra iPhoto til Bilder …
     
  hva hendte med mine Hendelser og Prosjekter? De ble alle konvertert til Albumer (og mapper med Albumer).
Du har ikke mistet noe, men Hendelser som et arkiveringsvalg er forsvunnet.

>>
Du finner dine gamle iPhoto Hendelser i albumet iPhoto-hendelser under Mine albumer.

>> les mer på macbasics.no

   

    hva med Min Bildestrøm? Ingen forandring her, den kan fortsatt laste opp de siste 1000 bildene til skyen, og fortsatt gratis. Hvis du har aktivert iCloud bildebibliotek vil du ikke merke noen forskjell, og du kan glemme den.

 

  hvor ble det av nøkkelord og stjerner? Nøkkelordene du la til i iPhoto har fulgt med, og kan søkes på, nå fra standard Spotlight søkefelt, i menylinjen.

Stjernene har forsvunnet som markering; nå kan du bare markere som favoritt eller ikke, markert med et hjerte.
Du kan fortsatt søke på stjernene du ga i iPhoto, de er blitt til søkbare nøkkelord i Bilder. For å finne stjernemarkerte bilder, søk på 5 stjerner, 4 stjerner osv., i søkefeltet.
   

    lurt å rydde litt først… Et tips, før du klikker Bilder: rydd i ditt gamle iPhotobibliotek.
Har du holdt på med iCloud, Min bildestrøm osv. en stund, har du antageligvis en respektabel mengde dubletter liggende (hvis du ikke har vært flink til å fjerne fra Bildestrøm).

Så kjør et duplikatfjerningsprogram. Gemini fra MacPaw (de samme som lager CleanMyMac) er god på dette. Som med CleanMyMac får du hele tiden kontrollspørsmål før noe fjernes endelig, og for sikkerhets skyld legges fjernede duplikater i papirkurven til iPhoto, så du har mulighet til å ombestemme deg.
     
  iCloud bildebibliotek
  hva er iCloud bildebibliotek?

Når du gjør endringer på Macen, for eksempel redigerer et bilde, markerer en favoritt eller legger til noe i et album, vil alt du foretar deg bli overført til iPhone, iPad og iCloud.com. Helt automatisk. Det går den andre veien også – alt du endrer på iOS-enhetene dine, endres også på Macen din.

iCloud-bildebiblioteket gjør at du kan utnytte plassen på enhetene dine best mulig. Når du velger «Optimaliser Mac-lagring», lagres alle bildene og videoene i full oppløsning i iCloud i det opprinnelige formatet, samtidig som det arkiveres en mer plassbesparende versjon på hver enhet. Når du redigerer noe, lastes det opprinnelige bildet ned automatisk. Du får 5 GB gratis lagringsplass i iCloud – og etter hvert som biblioteket ditt vokser, kan du bestille lagringsplass på opptil 1 TB.

   

  hvordan setter jeg opp iCloud bildebibliotek? Du trenger en Apple ID, og nok plass i iCloud til alle bildene og videoene dine, i fullformat.
For OS X, gå til Systemvalg > iCloud > Bilder > Valg…, og kryss av for iCloud-bildebibliotek.
For iOS 8, gå til Innstillinger > iCloud > Bilder, og slå på.

Bilder sjekker om du har nok plass i iCloud, eller om du trenger å bestille mer med én gang. Hvis du ikke har nok plass, får du tilbud om å bestille og abonnere mer, i forskjellige alternativer for månedlig betaling *).
Selve opplastingen starter så snart du er på Internet med Wi-Fi, og tiden det tar vil avhenge av hvilken hastighet du har på nettet, og selvfølgelig hvor mange bilder. Det kan ta tid, gjerne flere døgn, hvis du har noen tusen bilder — og vel å merke:

Viktig
: Bilder laster nå opp automatisk absolutt alt du har, og får, av bilder, videoer, osv.. Er alt like viktig? Overalt, hele tiden?
Se nedenfor, om alternativer.
   

  hvilket bildebibliotek er iClouds? Har du lagt opp til flere bildebibliotek, er det lett å gå surr. Bilder legger derfor til betegnelsen Systembildebibliotek etter det biblioteket som er det som kommuniserer med iCloud.
Hvis det biblioteket du åpnet sist ikke er systembiblioteket, står det Sist åpnet bak navnet.
Klikk et hvilket som helst bibliotek for å se hvor det ligger i filrekken nede under listen.
   

  stopp Bilder fra å laste opp alt…

*) Hvis du har et stort bldebibliotek, kan automatisk opplasting fort fylle all iCloud-plassen din, og gjerne kreve at du betaler for mer plass.
Hvis du ikke har lyst til å betale for mer plass i iCloud for alt mulig unødvendig du har liggende (eller bilder du gjerne ikke vil ha overalt tilgjengelig), så gå til Bilder >
Valg > Generelt > Importering, og kryss vekk Kopier objekter til Bilder-biblioteket.
Da vil kun objekter som kopieres til biblioteket, bli lastet opp til iCloud-bildebiblioteket. Plass, penger spart…og full kontroll.

   

    hva er forskjellen på Min Bildestrøm og iCloud bildebibliotek? Først om fremst det at iCloud bildebibliotek lagrer alle bildene du har, inklusiv personlig video, uten begrensninger (men tar seg betalt hvis du trenger mer plass, — som du vil merke, etterhvert).
Min bildestrøm fortsetter som før, men lagrer bare de siste 1000 bildene dine (eller dem fra de siste 30 dagene), og laster ikke opp video, og synkroniserer ikke video.

  lagring
    hva er «optimalisert lagring»?

krysser du av for dette, lagres bilder og videoer i full oppløsning i iCloud, mens du får tilgjengelig lavoppløsnings bilder tilpasset dine enkelte enheter.
Apple holder rede på hva du har av ledig plass, både i iCloud og på Macen, og styrer fordelingen for deg. De mest brukte filene legges i fullformat på maskinen, hvis det er plass. Din iPhone eller iPad trenger for eksempel ikke å ha bildene tilgjengelige i RAW format.
Trenger du noe i bedre oppløsning, klikker du iCloud ikonet, og får det nedlastet i fullformat.

      Klikk Administrer-knappen i Om denne maskinen (Apple-menyen), for å se anbefalinger for optimalisering av lagringsplass.

   

    hvordan ser jeg om et bilde er lagret lokalt eller ikke? Samme som i iTunes: filer som ikke er lagret på enheten din vises med et lite iCloud-ikon i hjørnet. Klikk det, for å hente ned.
       
   

    hva med backup?

Når du har aktivert iCloud bildebibliotek, har du en sikker backup i iCloud med Apple’s Cloudkit opplegg.
Skulle noe ugreit skje hos deg, harddisk crash, iPhone droppet i elven, iPad overkjørt, så har du fortsatt alle bildene tilgjengelig for nedlasting når ting er oppe og går igjen.

>> iCloud er avhengig av Internett forbindelse, og hvor stabil og sikker er din forbindelse?
Så en egen backup løsning er alltid lurt. Du kan alltid hente ned bildene fra iCloudi full oppløsnig til egen maskin og lagre dem enten som et separat bibliotek, og eventuelt også lagre dem på en separat harddisk, som du oppbevarer et annet sted, hvis du vil være dobbelt sikker.

 

 

Nylig slettet
album dukker opp første gang du sletter noe, og forsvinner igjen når det er tomt.
sletting av bilder, permanent
har du vært litt for rask med å sende det til papirkurven, har du nå angrefrist…

Før, i iPhoto, ble du bedt om å huske på at iPhoto hadde en egen papirkurv, og at du måtte huske å gå der for å slette bildene skikkelig. Nå i Bilder, er dette anderledes.

Når du sletter bilder og videoer (marker og Retur-knapp) plasseres de i et Nylig slettet-album, som da dukker opp i sidepanelet. Der de blir værende i opptil 40 dager, før de slettes permanent.
>> Antall dager før sletting visesmed rød tekst under hvert bilde og videoer.

Så kan du enten la det skure, og la Apple slette alt permanent når tidsperioden utløper,— eller slette dem med én gang, slik:
>> Åpne Nylig slettet-albumet, og velg enten Slett alle-knapp i menylinjen, eller hvis du bare vil slette noen, marker (blå prikk) dem du vil slette, og kontrollklikk for Slett valg, eller velg Slett-knapp fra menylinjen.
Til venstre for denne har du Gjenopprett-knapp, som ordner ting tilbake igjen.
Hvis iCloud-bildebibliotek er slått på, kan du gjenopprette bilder og videoer fra iCloud innenfor tidsperioden før de fjernes fra iCloud og Macen. Hvis du ikke bruker iCloud-bildebibliotek, fjernes de slettede bildene kun fra Macen.


     
  redigere  
  redigere med tredjeparts verktøy…

Tredjeparts prosjekt tillegg (extensions) kan utvide mulighetene du har for redigering i Bilder, og ikke bare for å få RAW mulighet.
Spesielt for Bilder er at Apple ikke har lagt inn f.eks. RAW som valg i det innebygde kameraet, men har latt tillegg være åpent for tredjeparts utviklere, som Pixelmator, Affinity Photo og RAW Power.

Du kan bruke redigeringer fra flere tillegg på et bilde, eller bruke kombinasjoner av tillegg sammen med redigeringsverktøyene i Bilder.
Fotoapper med slik tilleggsfunksjon for Bilder finner du på App Store.

   

<< Full liste over hva du har, og legger inn, vises i Tillegg-panel (Systemvalg > Tillegg)
.
>> Åpner du gamle prosjekter i Bilder, blir du nå først henvist til App Store for å hente et tredjeparts tillegg (extensions). Så fortsetter du med tredjepart tillegget.

Se mer på macbasics.wordpress.com

>> Les mer om hvordan du redigerer med tredjeparts apper og tillegg i Bilder hos Apple Support her

 
 
  RAW-bilder i iCloud bildebibliotek Hvis bildebiblioteket inneholder bilder i RAW-format, kan du vise og redigere dem på Macen.
   
  • Hvis du har valget Last ned originaler til denne maskinen slått på i Bilder (Bilder > Valg > iCloud > Last ned originaler til denne maskinen), vil du alltid ha RAW-filene dine i Bilder på Mac-maskinen.
  • Hvis du har valget Optimaliser Mac-lagring slått på, vil RAW-filene være lagret i iCloud-bildebiblioteket. Bilder sparer diskplass på Mac-maskinen ved å vise optimaliserte JPEG-versjoner av RAW-bildene. Hvis du redigerer et optimalisert bilde på Mac-maskinen, vil Bilder laste ned RAW-filen til det bildet.
  • Når Bilder laster ned et RAW-bilde fra iCloud-bildebiblioteket, oppretter appen en ny JPEG i full størrelse for optimal visning på Mac-maskinen. RAW-filen og den innebygde JPEG-filen som allerede er lagret i iCloud, vil ikke bli erstattet. iOS-enheter vil vise den innebygde JPEG-filen.


    >> fra Apple Support, les mer her


     
  utskrift
  produsere papirkopier fra Macen

Mulighetene for utskrift av bilder fra Macen er blitt stadig bedre, samtidig som printere er blitt stadig bedre, papirkvaliteter er blitt flere og bedre osv.

>> Det er også enkelt å sette opp en ny printer: koble den til Macen, og Macen vil enten allerede ha nødvendig driver tilgjengelig, eller automatisk nedlaste og installere det din nye printer trenger.

Velg riktig papirkvalitet, dvs. for bilder: alltid fotopapir, som finnes i forskjellige vekter og overflater (glossy, matt osv.). Type velges under Medietype i printerpanelet.
>> NB Utskrift på vanlig papir suger dyrt printerblekk som en svamp!

>> se MacTips boken, #60

 
 
 

kan jeg fortsatt få produsert papirkopier, bøker osv. hos andre?

Jo, heldigvis har vi norske produsenter som leverer; norske fotoknudsen. og japanphoto.

>> Se macbasics.no/ blog for mer info på disse.


Fra og med september 2018, og Mojave, med nye fotoprogrammet Bilder som erstatning for iPhoto, sluttet Apple med selv å stå for design og produksjon, og overlot dette til tredjeparts produsenter.

>> Les hva Apple sier om dette på sine supportsider her:

«Du kan bruke programmer fra tredjeparter til å opprette og trykke fotobøker, kort, kalendere, innrammede bøker og mer. Du kan laste ned programmer som fungerer med Bilder, fra App Store. Når nye programmer for bilderedigering eller trykte prosjekter vises, kan du legge dem til i Bilder og dra nytte av de spesielle funksjonene. Du kan bestille papirbilder og andre trykte prosjekter ved hjelp av programmer som Motif, Mimeo Photos og WhiteWall. Prisene varier avhengig av hvilket program du bruker.»

Du kan ikke lenger redigere tidligere opprettede trykkprosjekter eller kjøpe kopier av trykkprosjekter fra Apple Print Products. Hvis du vil ha dem i trykt format, kan du opprette PDF-versjoner av eksisterende prosjekter og få lokale bedrifter som tilbyr trykktjenester, til å produsere kopier, eller eventuelt konvertere eksisterende trykkprosjekter til nye prosjekter ved hjelp av programmer fra tredjeparter. »

*NB! en advarsel er på sin plass her:
Ingen av appene nevnt av Apple support får brukbar kritikk i App Store.
Noen er heller ikke tilgjengelig i Norge. og kan ikke anbefales,
så, velg norsk.

Eksempel på layout for eget bokprosjekt hos fotoknudsen.
Egne bilder fra gamle iPhoto (2003), nå Bilder.
hardcover, layflat, 25 x 30 cm, 25 sider.
     


  trykkprosjekt
  opprette trykkprosjekt Når du har installert et tredjepartsprogram som virker med Bilder, kan du velge og bestille bilder fra disse produsenter.

Velg Arkiv > Opprett > og velg type prosjekt.: bok, kalender, kort osv.,
Her vil programmet du har valgt og lagt inn, vises som et alternativ..
Eventuelt må du først konvertere det, hvis du ser en "konverter" knapp i menylinjen (se ndenfor).


   

 

 

 
 
  konvertere et tidligere trykkprosjekt med tredjeparts tillegg for trykkprosjekter

Apples supportside nevnes en rekke tredjeparts produsenter som lager prosjekttillegg for Bilder.
Hvis et av dine tidligere prosjekter laget for Apple Print Producs kan konverteres, vises en Konverter-knapp opptil høyre i menylinjen.
Trykk den, og ditt aktiverte tillegg vises som valg.