Hvor er...? en kort Windows til Mac ordbok
Ny på Mac? — vet hva det heter i Windows, men er noe usikker på hvordan det gjøres på en Mac?
Her er en kort oversikt for å bedre på selvfølelsen... en mer utførlig liste finnes hos Apple her

(jeg bruker de engelske uttrykkene (med norske i parentes) — du skifter mellom sprog på Mac i System Prefs. (Systemvalg) > International

 Windows uttrykk

Mac uttrykk

bruk

Accessories Utilities, applications (Verktøy/ Programmer) Windows forskjellige tilleggsutstyr, som kalkulator, notepad, adressebok osv, finner du også på Mac. Enten i Applications (Programmer) eller i Utilities (Verktøy)

Alt key  Option key (tilvalg) Option-tasten på nederste rekke, den med sporskiftetegnet. På nyere Mac-tastaturer står det også alt på denne tasten, for å gjøre det helt tydelig for dere PC-ere

Close box, Lukke rute Close button (Lukke) I OS X er det den venstre, røde knappen helt opp til venstre i vindusrammen

 Control key  Command key (Kommandotast)
( — du vil lete forgjeves efter Apple-tegnet på de nye Mac-tastaturene)
som Control tast brukes Eple-tast i kombinasjoner med andre taster, som f.eks. Kommando + S = Arkiver

Control panels System Preferences (Systemvalg) brukes for å endre systeminnstillinger.

Disk drive eject knapp Media Eject key (Mat ut) Øverst til høyre, merket med liten trekant med strek under. Du kan også dra skrivebordsikonet ned i papirkurven (noe som skremmer novisene, men har fulgt Mac-en fra de tidligste tider). Vær obs på at kurvikonet da skifter til Disk eject (Mat ut) ikon.

 Exit Quit (Stengg ned) Snarveien Epletast + Q lukker programmet du er i

Microsoft Photo Editor iPhoto bruk iPhoto til å laste ned bilder fra ditt digitale kamera

Mouse (two-button) Mouse (one-button) En mus er en mus, men Apples er litt spesiell. "høyreklikking" på Mac gjør du ved å holde nede Control (ctrl) mens du klikker på aktuelt ikon (kontroll-klikking)

My Computer Desktop (Skrivebordet) My Computer på en Windows PC viser navn og ikoner for installerte eller tilkoblede disker. På Mac-en kommer slike direkte opp på skrivebordet (Desktop)

My Documents folder Documents Folder (Dokumenter) bruk Documents folder i din bruker mappe til å lagre dine filer. Du får opp denne ved åpne et Finder vindu og klikke på din brukeridentitet til venstre i vinduet

My Recent Documents Recent items (i Eple-menyen) (Sist brukte objekter) finner du i Eple-menyen. Rask måte for å komme i gang der man sluttet sist

 Program Files Applications folder (Programmer). det du har tilgang til av programvare

Recycle Bin Thrash (Papirkurv) Papirkurven. Boss-kurven, whatever. Dra filer ned i denne for å bosse dem.
For å tømme kurven: velg File > Empty Thrash

Screen Taker Grab finner du nder Services i Eplemeny, eller bruk bare Epletast + 3.
Epletast + 4 lar deg velge utsnitt

Search Command Spotlight Bruk Spotlight for å lete på Internet. Mer om dette i de respektive brukerveiledningene på denne siten.
Shortcuts Alias i Windows er "shortcuts" ikoner som åpner andre filer og programmer. På Mac heter disse "alias".

Standby Sleep (i Eplemenyen) (Dvale) Stort sett går Mac-er i dvale (svart skjerm) etter en tid, men du kan også gjøre det direkte via Eplemeny og velge Dvale

Start menu and Task bar Dock virker på samme måte som Start meny og Task bar. Innstillingene for Dock-en finner du i Eplemenyen.

Windows Explorer Finder (Skrivebordet) på Mac dekker Finder (Skrivebordet) mange av de samme funksjonene som Explorer.

Windows Media Player iTunes, QuickTime Player, iMovie Mac-er har QuickTime innebygget som standard.Win Media Player for Mac kan lastes ned hos Microsoft.